27.01.2012 r.

 

Gmina Ełk planuje likwidację filii Biblioteki Gminnej w Woszczelach. Propozycja została dziś przedstawiona radnym gminy. Księgozbiór miałby zostać przeniesiony

do biblioteki szkolnej znajdująceo naszą Bibliotekęj się w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach. Wtedy korzystaliby z niej nie tylko uczniowie, ale

wszyscy mieszkańcy miejscowości. Budynek przy ul. Zielonej 7, gdzie obecnie znajduje się biblioteka gminna miałby zostać wyremontowany i przeniesionoby

tam klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz zerówkę. Pierwsze piętro miałoby natomiast służyć mieszkańcom jako Dom Kultury. Oszczędności jakie wynikają

z takiego rozwiązania wiążą się z likwidacją etatu bibliotekarki pracującej obecnie w placówce - powiedział wójt Gminy Ełk Antoni Polkowski. Pomysł spotkał się

ze sprzeciwem mieszkańców.

Jak powiedzieli Radiu 5 nie chodzi tylko o wypożyczanie książek. W placówce można bezpłatnie skorzystać z Internetu, a dla najmłodszych są organizowane

zajęcia artystyczne. Na dzisiejszej sesji rady gminy zdecydowano o przełożeniu głosowania nad uchwałą dotyczącą likwidacji filii Biblioteki Gminnej

w Woszczelach. Radni chcą najpierw przyjrzeć pracy placówki.Powracamy do sprawy likwidacji filii Gminnej Biblioteki w Woszczelach. Dziś mieszkańcy spotkali się w siedzibie placówki z wójtem i radnymi Gminy Ełk.

Według planów od września miałby zostać przeniesiony tam z Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach oddział i punkt przedszkolny, w którym obecnie

jest około 40 dzieci, albo około 30 uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. Wójt likwidację biblioteki argumentuję względami ekonomicznymi.

Zostałby zlikwidowany etat bibliotekarki. Władze gminy chcą przenieść Gminną Bibliotekę do budynku szkoły. Z tą decyzją nie zgadzają się mieszkańcy Woszczel,

dla których to jedyne miejsce spotkań. Podoba im się pomysł stworzenia w budynku świetlicy wiejskiej, ale uważają, że nie ma tam warunków dla funkcjonowania

szkoły. Mieszkańcy zaproponowali, żeby bibliotekę szkolną połączyć z gminną i żeby pozostała ona w budynku przy ul. Zielonej 7. Ta propozycja nie podoba się

radnej gminy Ełk Danucie Pawłowskiej. Przeniesienie biblioteki szkolnej utrudni funkcjonowanie szkoły. - Nie widzę przeszkód, żeby przenieść oddziały

przedszkolne lub uczniów nauczania wczesnoszkolnego - dodała Pawłowska. Obecnie w Zespole Szkół Samorządowych uczy się około 230 uczniów.

Iwona Siemion, zastępca dyrektora szkoły przyznaje, że w placówce brakuje pomieszczeń.

Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z mieszkańcami - dodała Siemion. Sprawa likwidacji biblioteki nie jest jeszcze przesądzona.Gminni radni przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji biblioteki w Woszczelach. Samorząd planuje zlikwidować placówkę głównie ze względów ekonomicznych.

Przypomnijmy, że o jej pozostawienie walczą już od miesiąca mieszkańcy wsi. Księgozbiór miałby zostać przeniesiony do biblioteki znajdującej się

w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach. Jak twierdzą mieszkańcy wsi, oprócz wypożyczalni książek, budynek biblioteki pełni funkcje spotkań.

W świetlicy dla dzieci organizowane są m.in. zajęcia artystyczne. Wójt gminy Ełk Antoni Polkowski zamknięcie placówki oprócz względów ekonomicznych tłumaczy

dodatkowym powodem.

- Budynek nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, dodaje Polkowski. Co prawda uchwała o zamiarze to jeszcze nie decyzja o likwidacji jednak samemu

pomysłowi stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy Woszczel. Termin głosowania nad dzisiejszą uchwałą o zamiarze likwidacji biblioteki próbował przesunąć

radny gminy Ełk Stanisław Łojewski. Jego zdaniem wójt powinien najpierw przedstawić mieszkańcom Woszczel konkretny plan zagospodarowania budynku

przy ul. Zielonej 7.