W dniach 01 – 16.08.2012r. we wsi Woszczele odbywały się zajęcia dla dzieci zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Woszczele w ramach dotacji otrzymanej

z Fundacji Wspomagania Wsi. Dzieci w różnym wieku uczestniczyły w pracach mających na celu upiększenie wsi Woszczele.

Z pomocą dorosłych mieszkańców wsi i młodzieży przy pętli autobusowej powstał klomb otoczony gazonami, w których zostały posadzone dwukolorowe tawuły.

Gazony zostały zakupione ze składek członkowskich i wpłat osób prywatnych. Wewnątrz klombu pozostały dwie choinki, ale teraz towarzyszą im iglaki i perukowiec.

Dzieci odnowiły także ogrodzenie wokół krzyża. Te dwa miejsca po wykoszeniu trawy i zagospodarowaniu stanowią obecnie ozdobę naszej wsi, i mamy nadzieję,

że to tylko wstęp do dalszej pracy nad upiększeniem naszej małej ojczyzny.


Oprócz pracy na dzieci czekały także atrakcje. Wycieczka do Rynu i Woźnic, przejazd kolejką wąskotorową, lekcja u rzeźbiarza, ale także wycieczka do lasu

otaczającego Woszczele oraz zabawy na świeżym powietrzu i w bibliotece stanowiły ciekawe oraz miłe urozmaicenie czasu w wakacje. Szczegółowy opis zajęć znajduje się

w zakładce „Pożyteczne wakacje 2012”. Dzięki projektowi dzieci w sposób aktywny, a zarazem pożyteczny spędziły 10 dni wakacji, nawiązały przyjaźnie, zacieśniły się

więzy między nimi, a przede wszystkim nauczyły się współpracy.
Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że udało nam się przeprowadzić zaplanowane prace.


Dziękujemy:

- dzieciom, którym pomimo wakacji chciało się wstawać rano i uczestniczyć w zajęciach, i mamy nadzieję, że w przyszłości chętnych będzie więcej,

- opiekunom, którzy zapewniali opiekę dzieciom, starali się zapewnić im rozrywkę i zintegrować dzieci w różnym wieku,

- dorosłym mieszkańcom i młodzieży, którzy pomogli w pracach zbyt trudnych do wykonania przez dzieci i udostępnili nam narzędzia niezbędne do wykonania ww. prac,

- panu Arturowi Wnukowskiemu

- panu Zbigniewowi Tokarzewskiemu,

- panu Jarosławowi Cybula,

- panu Piotrowi Sokołowskiemu,

- panu rzeźbiarzowi z Pracowni Rzeźbiarskiej w Ełku,

- leśniczym z Leśnictwa Grabnik,

- radnemu Panu Mirosławowi Świderskiemu,

- pani Marzannie Wielgat z Filii Biblioteki Gminy Ełk w Woszczelach,

- strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach,

- wszystkim pozostałym, którzy wsparli nasze działania a nie zostali powyżej wymienieni . Ich wkład także doceniamy.

Zakończyliśmy ten projekt z nadzieją, że to nie będzie ostatnia taka akcja w naszej wsi i, że kolejne będą coraz lepsze, ciekawsze, i będą cieszyły się coraz

większym zainteresowaniem.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w nowych projektach oraz czekamy na nowe pomysły, które będą służyły całej naszej społeczności.