08.08.2013 r.Zakończyła się realizacja projektu ''Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego'' w miejscowości Woszczele (gmina Ełk),

która była możliwa dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku (15 tys. zł) oraz Urzędu Gminy Ełk (5 tys. zł).


Dotację pozyskało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Woszczele. Projekt umożliwił budowę pomostu przy gminnej działce rekreacyjnej. Działka została zagospodarowana ze

środków funduszu sołeckiego. W dalszym etapie planowane jest przedłużenie pomostu, budowa wiaty, postawienie stołów i ławek, wykonanie boiska do siatkówki

oraz zasadzenie krzewów. Miejsce to będzie służyło aktywnemu i wspólnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców wsi Woszczele.

Magda Witomska