Dnia 15 września 2013 r. w Woszczelach miały miejsce Dożynki Gminne.

Dożynki rozpoczęły się o godz.11 uroczystą polową mszą świętą, a zakończyły o godz.23.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Woszczele z pomocą radnego gminy Ełk pana Mirosława Świderskiego, pana Jerzego Walczaka jak również strażaków z Ochotniczej Straży

Pożarnej w Woszczelach, zadbało o udekorowanie wsi. Przed wjazdem do wsi postawiony został chochoł, który przedstawiał zapraszającego gospodarza. Przed wjazdem na

ulicę Szkolną zawieszony został napis informujący o dożynkach i tam również stanął chochoł gospodyni.

 

Wszyscy członkowie, jak również osoby wspomagające posiadały imienne bądź z logo i nazwą stowarzyszenia identyfikatory. Stowarzyszenie zaznaczyło swoją obecność

na uroczystości. Zorganizowane zostało stoisko, przy którym chętnych mieszkańców wsi oraz przybyłych gości częstowano własnoręcznie pieczonym ciastem. Do każdego

kawałka ciasta dołączona była ulotka Stowarzyszenia. Oprócz słodkości członkowie Stowarzyszenia zaopatrzyli stoisko w owoce zebrane z przydomowych ogrodów.

Ponadto przygotowane zostały foldery promujące Stowarzyszenie, które również zostały rozdane mieszkańcom.

 

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zebranych osób. Braliśmy udział w konkursie na wieniec dożynkowy, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce wygrywając

kuchenkę mikrofalową. Nasza wiązanka także zdobyła uznanie jury i zdobyła trzecie miejsce, nagrodą była gofrownica.

Pomocą służyli zawsze niezawodni strażacy.